Ways of Tackling Climate Change

Build Car-free Urban Areas!

Rakenna autottomia kaupunkialueita!

02.07.2019

What would it feel like to imagine urban soundscape full of people, street life and maybe the sounds of birds? Cities across the globe have started to question the practice of designing cities with cars-first approach.

Efficient and practical solutions for public and light transport can be used to reduce private car traffic significantly – or cut it down entirely on specific areas. This can be achieved with combinations of carrot-and-stick, creating explicit bans for private cars and supporting low-emission means of transport among others. Let’s highlight Paris as an example where using automobiles manufactured before 1997 is prohibited on weekdays. And at the first Sunday of every month the centre is completely car-free from 10 am to 6 pm. Our Nordic reference Oslo takes it serious when it comes to reducing car traffic and aims to make its city centre free of private cars by 2020.

Car-free city centres are a part of a wider spectrum of thinking where experienced city structure and life are more recognized in decision making. Cities simply inhabit better atmosphere and “groove”, when the streets are full of life and encounters instead of cars – in this development everybody wins. Maybe the next step is the revival of traditional brick and mortars, when the centres become pleasant and enjoyable stops of daily life.

Miltä tuntuisi ajatus, että kaupungin äänimaisemaa hallitsisi ihmisten, katuelämän ja ehkä lintujenkin äänet? Kaupungit ympäri maailmaa ovat alkaneet kyseenalaistaa käytäntöä, jossa urbaanit alueet suunnitellaan yksityisautoilun ehdolla.

Tehokkaan julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen ratkaisujen avulla yksityisautoilua voidaan vähentää ratkaisevissa määrin – tai alueittain lopettaa kokonaan. Tähän päästään kepin ja porkkanan yhdistelmillä, mm. luomalla eksplisiittisiä käyttökieltoja yksityisautoille ja toisaalla tukemalla päästöttömämpää liikennettä. Yhtenä esimerkkinä nostettakoon Pariisi, jonka keskustassa on arkipäivisin kiellettyä ajaa ennen vuotta 1997 valmistetuilla autoilla. Joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina keskusta on myös kokonaan autoton aamukymmenestä iltakuuteen. Pohjoismaisista verrokeista Oslo ottaa autoilun vähentämisen tosissaan ja kaupunki tähtää yksityisautottomaan keskustaan jo vuonna 2020.

Autottomat keskustat ovat osa ajattelua, jossa koettu kaupunkirakenne- ja elämä huomioidaan päätöksenteossa yhä vahvemmin. Kaupungeissa on yksinkertaisesti parempi meininki, kun kadut ovat täynnä elämää ja kohtaamisia autojen sijaan – ja tässä kehityksessä voittavat kaikki. Ehkä seuraava askel onkin kaupunkien perinteisen kivijalkayrittäjyyden elpyminen, kun keskusta-alueet ovat viihtyisiä arjen pysäkkejä, jonne on hyvä tulla viivähtämään.