Ways of Tackling Climate Change

Avoid Throwing Away Edible Food!

Vältä ruokahävikkiä!

30.10.2018

Producing food creates climate emissions. With minimizing food loss you’ll also avoid creating an extra load on climate, when usable nutriment is not wasted.

Ruoankin tuottaminen synnyttää kasvihuonepäästöjä. Minimoimalla ruokahävikin vähennät myös ilmastokuormaa, kun käyttökelpoista ravintoa ei joudu hukkaan!

Luke ruokahävikistä: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/