Ways of Tackling Climate Change

Ask for Business Responsibility!

Kysy vastuullisuuden perään!

16.10.2019

You can make direct action through asking for brand responsibility. This tells companies that consumer interest is on responsible production chains and they prefer actors who perform clear. A really positive aspect of business responsibility talk is that it has leveled up greatly since 90’s. Thin responsibility jargon is swiftly denounced as greenwashing or a cheap marketing trick. People want detailed information on chains of production and there will be price for cheating.

Responsible business ensures reasonable pay for the producers, which directly and indirectly helps to take care of ecological values of production and therefore also supports it’s climate-sustainability.

Finnwatch is a Finnish organization which actively highlights corporate responsibility issues: https://finnwatch.org/

Brändeiltä voi suoraan tiedustella vastuullisuusasioiden huomioimista. Tämä kertoo firmoille, että kuluttajat ovat kiinnostuneita vastuullisista tuotantoketjuista ja suosivat toimijoita, joilla asiat ovat kunnossa. Todella positiivinen ilmiö yritysvastuun saralla on, että se on 90-luvulta asti kerännyt huomattavastikin kierroksia. Kevyt vastuullisuuspuhe ei enää mene läpi, vaan se leimataan helpoksi viherpesuksi tai tyhjäksi markkinointikeinoksi. Tuotantoketjusta halutaan yksityiskohtaista tietoa ja sumutuksesta joutuu tilille.

Vastuullinen liiketoiminta takaa hyödykkeiden tuottajille kohtuulliset palkat, joka suoraan tai välillisesti edesauttaa ekologisten näkökulmien huomioimista valmistusprosessissa ja näin myös tuotannon ilmastoystävällisyyttä.

Suomessa Finnwatch on esimerkki toimijasta, joka järjestelmällisesti nostaa yritysten sosiaalisen ja ekologisen vastuun kysymyksiä: https://finnwatch.org/

Eetti ry ja vastuullinen kuluttaminen:
https://eetti.fi/toiminta/teemat/vastuullinen-kuluttaminen/