Ways of Tackling Climate Change

Add Nonviolent Direct Action to your Toolbox!

Lisää väkivallaton suora toiminta työkalupakkiisi!

31.12.2019

Nonviolent direct action is an effective way for creating political pressure if it’s used wisely. Historical references include Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr., where Gandhi’s action took place in the liberation of India from British colonisation and King’s in the black rights movement of the 20th century USA.

Climate change is a threat of an existential level for both human life and great part of the rest of the ecosystem. Politicians tend to be between a rock and a hard place when making decisions on cutting emissions and building up carbon sinks. Nonviolent DA does its part on concretizing the climate crisis as an issue to find solutions for swiftly, even it starts with being quite hard. In short term it’s beneficial for many actors to hush the crisis and to push it to marginal. So it won’t end up the best it could with a “let others do the job” attitude.

Naturally the action should be strategically wise and considered for it to maintain the best input to public opinion. Poorly planned and campaigns with no comprehension of context carve the credibility of climate movement. Yet without any criticism will direct action not likely to be possible – it’s a lesson all history’s civil rights activists have felt closely.

Great examples of successful activism include climate emergency declarations in UK, following direct action mass events in major cities ( https://www.climatechangenews.com/2019/05/01/climate-emergency-declarations-spread-across -uk-extinction-rebellion/ ) and bringing down the building project of natural gas terminal in Gothenburg ( https://europeanclimate.org/stories/sweden-rejects-major-gas-terminal-on-climate-grounds/ ). Globally the most well-known action is the Fridays for Future campaign started by Greta Thurnberg.

The Guardian article of British doctors in direct action:

https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/27/doctors-call-for-nonviolent-direct-action-o ver-climate-crisis

Väkivallaton suora toiminta on oikein käytettynä tehokas työkalu poliittisen paineen luomiseen. Historiallisia esimerkkejä tästä ovat Mahatma Gandhin ja Martin Luther King Juniorin toimet Intian vapauttamisessa Iso-Britannian kolonisaatiosta ja mustien ihmisoikeusliikkeessä 1900-luvun Yhdysvalloissa.

Ilmastonmuutos on eksistentiaalisen tason uhka sekä ihmiselle että suurelle osalle muuta ekosysteemiä. Poliitikot ovat monin paikoin puun ja kuoren välissä tehdessään päätöksiä päästöjen alentamisen ja hiilinielujen kasvattamisen suhteen. Väkivallaton suora toiminta omalta osaltaan konkretisoi ilmastokriisin asiaksi, jolle pitää tehdä nopeasti jotain ja etsiä ratkaisuja, vaikka se olisi akuutisti vaikeaakin. Monille tahoille on lyhyellä tähtäimellä edullista hyssytellä kriisiä ja yrittää painaa keskustelu mahdollisimman marginaaliin, joten asia ei todellakaan tule ratkeamaan parhain päin pelkästään “kyllä ne muut hoitaa”-asenteella.

Toiminnan tulee luonnollisesti olla strategisesti järkevää ja harkittua, jotta sen vaikutus yleiseen keskusteluun olisi mahdollisimman positiivinen. Huonosti suunnitellut tai kontekstia ymmärtämättömät kampanjat syövät ilmastoliikkeen uskottavuutta, mutta ilman mitään ulkopuolista arvostelua ei suora toiminta tule olemaan mahdollista. Tämän ovat kaikki historian kansalaisaktivistit saaneet tuntea nahoissaan.

Hyviä esimerkkejä onnistuneesta suorasta toiminnasta ovat kadunvaltauksia seuranneet ilmastohätätilajulistukset Englannissa, Irlannissa ja Skotlannissa ( https://www.climatechangenews.com/2019/05/01/climate-emergency-declarations-spread-across -uk-extinction-rebellion/ ) ja Göteborgin luonnonkaasuterminaali-hankkeen alasajo ( https://europeanclimate.org/stories/sweden-rejects-major-gas-terminal-on-climate-grounds/ ). Globaalisti tunnetuin on tietenkin Greta Thurnbergin aloittama #FridaysForFuture-koululakkoilu.

The Guardianin artikkelissa on brittilääkäreiden kommentteja suoraan toimintaan: