Ways of Tackling Climate Change

The background of project Awareness to Action

Awareness to Action was initially brought up right after the IPCC Global Warming of 1.5 °C report on October 2018. Although the illustrator Eetu Haverinen has worked with different environmental organizations for years, it was only after the report which created a major climate awakening and need to repuzzle the priorities of working life and life in general. At first place the illustrations were published daily – which sounds lot, but it indeed was ought to be a personally remarkable contribution to climate fight. In the long run the pursuit for daily publication ended up being virtually impossible a challenge, so at the beginning of 2019 Haverinen started a weekly publishing cycle. This rhythm spanned until the end of the campaign on December 2019. The illustrations have been mostly published on the Instagram account @haveriseneetu and the illustrators Facebook feed.

Awareness to Action -projektin taustaa

Awareness to Action syntyi lokakuussa 2018 julkaistun IPCC Global Warming of 1.5 °C -raportin vanavedessä. Siitä huolimatta, että kuvittaja Eetu Haverinen oli toiminut erilaisissa ympäristöliikkeissä jo vuosia, vasta raportti synnytti suuremman ilmastoheräämisen ja tarpeen pohtia elämän ja työn tärkeysjärjestykset kokolailla uudelleen. Aivan aluksi kuvituksia julkaistiin päivittäin – se kuulostaa paljolta, mutta sen tarkoitus olikin olla henkilökohtaisesti merkittävä panos ilmastokamppailuun. Tämä osoittautuikin pidemmän päälle jopa mahdottomaksi haasteeksi, joten Haverinen siirtyi vuoden 2019 alusta viikoittaiseen julkaisutahtiin. Kuvituskampanja päättyi vuoden 2019 loppuun. Kuvitukset on julkaistu pääasiassa Haverisen Instagram-tilillä @haveriseneetu ja kuvittajan Facebook-feedissä.

Eetu Haverinen

Eetu Haverinen is a multidisciplinary creator on the fields of communication and media. He works in a video production company Kreatos Films and does freelance projects from photography to communication short courses. Haverinen is specialized in climate and human rights issues through personal substance. In addition to assignments with media and communication he works with eg. art prints and video projection featured piano gigs. More from here: vignettedaydreams.com

Eetu Haverinen on visuaalisen suunnittelun, viestintä- ja media-alojen moniottelija. Hän työskentelee videotuotantoyhtiö Kreatos Filmsissä sekä tekee freelance-keikkoja valokuvauksesta koulutuksiin. Haverinen on oman substanssiosaamisen kautta erikoistunut ilmasto- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Media- ja viestintätöiden lisäksi hän mm. tuottaa printtitaidetta ja soittaa pianokeikkoja videoprojisointien kera. Lisää täältä: vignettedaydreams.com